Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Meteorski potok Tau Herculids

Meteorski potok Tau Herculids

Central Bureau of Electronic Telegrams Međunarodne astronomske unije objavio prva svjetska opažanja meteorskog potoka Tau Herculida iz opažanja globalne meteorske mreže. Detaljno u samom telegramu na: http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbet/005100/CBET005126.txt
 Main menu 2

Dracula