Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> Bolid 2012-2-12

Bolid 2012-2-12

Još su jedan vrlo interesantan meteor snimile kamere Hrvatske meteorske mreže: ovaj put je u noći 12/13.02.2012. najmanje 5 stanica snimilo jako dugi trag koji je prilikom svog posljednjeg leta kroz atmosferu za sobom ostavio komadić asteorida. Snimile su ga obje kamere iz Pule, te po jedna iz Višnjana, Rijeke (Ivica Ćiković) i UWC iz Duina (Mark Sylvester). Završna visina meteora bila je na nešto više od 38 km, gotovo pa točno iznad Krčkog mosta. Ni ovaj put nema meteorita, budući je meteor u potpunosti evaporirao u atmosferi.Main menu 2

Dracula