Jump to Navigation

Palisini NGC i IC objekti

Palisa je otkrio i 7 NGC- i 2 IC-objekta sa Bečke zvjezdarnice
sa Clarkovim i Grubbovim  refraktorom. Svi objekti su galaktike

Objekt
Zviježđe
Datum
Teleskop
NGC 927
Ovan
18. 01. 1885.
Clark
NGC 2926
Lav
27. 03. 1886.

Clark

NGC 2944
Lav
27. 03 1886.
Clark
NGC 3071
Lav
10. 03. 1886.
Clark
NGC 3094
Lav
31, 12. 1885.
Grubb
NGC 3116
Mali lav
10. 03. 1886.
Clark
NGC 4587
Djevica
17. 04. 1882.
Clark
IC 1748
Ovan
02. 11. 1899.
Grubb
IC 5290
Orao
04. 10. 1896.
Grubb


Main menu 2

Dracula | Stranica