Jump to Navigation
Naslovnica >> Aktivnosti >> X Festival o znanosti

X Festival o znanosti

U sklopu X. Festivala znanosti u O.Š. "Veli vrh" otvorena je izložba razvoja našeg grada od 1815.-1918. na slikovnim panoima.  

X. Festival znanosti - 24. 04. 2012. Osnovna škola "Veli vrh" Pula
Pola-Pula-Pulj (razvoj grada Pule za druge austrijske vladavine 1815.-1918.)


Projekt je osmislio diplomirani inženjer elektronike Josip Vretenar, autor izložbe Pula sa starih razglednica i stalnog postava izložbe Sto godina avijacije u Puli. Zamišljen je u više faza:
1. skupljanje materijala i podataka
2. izrada prikaza na desetak panoa
3. izrada kataloga prikazanog na panoima, iz čega bi se napravio priručnik
4. izrada prezentacije
5. izrada filma

Cilj ovog dijela projekta je prikazati razvoj Pule na slikovnim panoima. Prikazani materijali su iz autorove zbirke koji je njenoj realizaciji doprinio svojom osobnim zalaganjem i radom, dizajnom i financiranjem (veći dio). Obzirom da je program namijenjen (svim) školama, s ciljem da se napravi nastavni program, ovaj dio realiziran je kroz radionicu u suradnji sa OŠ. Veli Vrh i prof. Jovanovićem.

Svoje mjesto je na panou broj 5 koji se odnosi na Ratnu mornaricu, našla i Pulska Zvjezdarnica (Hidrografski zavod). Na slici: pano broj. 5.

 Main menu 2

Dracula